Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2012

mercimerci
5533 6b1f 390
mercimerci
9222 1200 390

October 01 2012

mercimerci
Tumblr_m7fwkm8drj1rbx1veo1_500_large
Finn <3
Reposted fromKiro Kiro viaDOBRADUPA DOBRADUPA
mercimerci
0301 34f5 390
hello best month ♥ 
mercimerci
Kat Dennings <3
Reposted fromKiro Kiro viaDOBRADUPA DOBRADUPA
mercimerci
Gdy kłócisz się ze swoimi bliskimi, nigdy nie wypominaj im rzeczy z przeszłości.

— zapamietać
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viainvincible invincible
mercimerci
5236 e92a 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viacake cake
mercimerci
Z chęcią bym usnęła, tak na kil­ka dni, później wstała i żyła da­lej, już wypoczęta.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawonderwall wonderwall
mercimerci
2281 31ad 390
Reposted frommartysza martysza viawonderwall wonderwall
mercimerci
Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić.
— Tadeusz Hipolit Czeżowski
mercimerci
Reposted fromoll oll
mercimerci
1564 e7ca 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoll oll
mercimerci
1556 3fd7 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoll oll
mercimerci
Reposted frommeren meren viaoll oll
mercimerci
W pewnym momencie dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego
— Nieznajomy
Reposted froma-poem a-poem viaBetterDays BetterDays
mercimerci
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viaBetterDays BetterDays
mercimerci
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viamercimerci mercimerci

September 19 2012

mercimerci
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viawonderwall wonderwall
mercimerci
    za oknem jesień, to już jest chyba trzecia w tym roku
     
— huczuhucz
mercimerci
Nie oceniaj tego, co ktoś robi, zanim nie dowiesz się dlaczego to robi. Każda szalona decyzja ma swój powód...
— vespertine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl